Facebook KTR VDH FCI
Khyunglung Ngulkhar
German
English
CAC & CACIB Kassel 2018
8. Dezember 2018 - 9. Dezember 2018, Kassel (Germany)
CAC 08.12.
Khyunglung Ngulkhar's Chintamani        (Offene Klasse)    V1 CAC-KTR/VDH, Beste Hündin

CACIB 09.12
Khyunglung Ngulkhar's Chintamani        (Offene Klasse)    V1 CAC-KTR/VDH, res.CACIB
Teilnehmende Hunde
Eindrücke